43 Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng +84912155139 ptho@dtmarinetek.com

Xuồng công tác vỏ hợp kim nhôm

Liên hệ

Xuồng công tác vỏ hợp kim nhôm  sức chở 06 người/300kg hàng hóa

Chi tiết

Xuồng công tác vỏ hợp kim nhôm Sức chở: 01 thuyền viên và 05 người hoặc 300kg hàng hoá
Chiều dài lớn nhất Lmax = 5,02 m
Chiều dài thiết kế Ltk = 4,73 m
Chiều dài tàu L = 4,54 m
Chiều rộng lớn nhất Bmax = 1,59 m
Chiều rộng thiết kế Btk = 1,48 m
Chiều cao mạn D = 0,70 m
Chiều chìm thiết kế d = 0,34 m
Máy chính 50 HP
Vận tốc lớn nhất Vmax = 20 hl/h
Vùng hoạt động Theo tàu mẹ hoặc cách nơi trú ẩn không quá 10 hải lý
Hệ thống VHF; Hệ thống định vị GPS cùng thiết bị đồng bộ kèm theo