43 Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng +84912155139 ptho@dtmarinetek.com

Cơ sở vật chất

 

Cổng công ty

Sân

 

 

 

 

1

Khu vực xưởng

m2

3.500

2

Kho

m2

1.500

3

Văn phòng

m2

200

4

Căn tin

m2

120

5

Bãi đỗ xe

m2

100

6

Tiện nghi

m2

100

7

Phòng bảo vệ

m2

30

8

Sân và đường nội bộ

m2

2.000

9

Cổng vào

m2

120

10

Hàng rào

m

1.100

11

Cầu tàu

m2

2.500

12

Nơi thoát nước

m2

720

13

Trạm biến áp 120 KW

-

-