43 Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng +84912155139 ptho@dtmarinetek.com
Thiết kế, thi công hệ thống PCCC và hệ thống M&E
Thiết kế, thi công hệ thống PCCC và hệ thống M&E

Thiết kế, thi công hệ thống PCCC và hệ thống M&E

Xem thêm

 Hệ thống đường ống công nghệ cho LPG- GAS
Hệ thống đường ống công nghệ cho LPG- GAS

 Hệ thống đường ống công nghệ cho LPG- GAS

Xem thêm

Kết cấu thép về bồn áp lực
Kết cấu thép về bồn áp lực

Kết cấu thép về bồn áp lực

Xem thêm

Kết cấu thép nhà xưởng công nghiệp
Kết cấu thép nhà xưởng công nghiệp

Kết cấu thép nhà xưởng công nghiệp

Xem thêm