43 Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng +84912155139 ptho@dtmarinetek.com
Quy trình hàn TIG MIG006
Ngày 12/05/2020 Đăng kiểm BV
Quy trình hàn TIG MIG006

Quy trình hàn TIG MIG006

Xem thêm

Quy trình hàn FCAW2005
Ngày 08/05/2020 Đăng kiểm BV
Quy trình hàn FCAW2005

Quy trình hàn FCAW2005

Xem thêm

Quy trình hàn FCAW1007
Ngày 08/05/2020 Đăng kiểm BV
Quy trình hàn FCAW1007

Quy trình hàn FCAW1007

Xem thêm

Co so che tao - SMS.W.II._111259
Ngày 06/05/2020 Đăng kiểm BV
Co so che tao - SMS.W.II._111259

Co so che tao - SMS.W.II._111259

Xem thêm

Chứng chỉ thợ hàn 129
Ngày 06/05/2020 Đăng kiểm BV
Chứng chỉ thợ hàn 129

Chứng chỉ thợ hàn 129

Xem thêm