43 Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng +84912155139 ptho@dtmarinetek.com

Thiết kế, thi công hệ thống PCCC và hệ thống M&E

Ngày 04-05-2020 Lượt xem 2480

Thiết kế, thi công hệ thống PCCC và hệ thống M&E

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN M&E CỦA CÔNG TY THAM GIA THI CÔNG

Hệ thống M&E nhà xưởng xây sẵn gói 8A-Vsip-Bắc Ninh

Hệ thống M&E nhà xưởng xây sẵn gói 8D-Vsip-Bắc Ninh

Hệ thống M&E nhà xưởng xây sẵn gói 8F-Vsip-Bắc Ninh

Hệ thống M&E Nhà máy Cargill Hà Nam

Hệ thống ME nhà máy HJC Việt Nam –Vĩnh Phúc

Hệ thống M&E nhà máy Greenfeed Hưng Yên

Hệ thống PCCC dự án ESPOIR – Hà Nam