43 Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng +84912155139 ptho@dtmarinetek.com

Kết cấu thép về bồn áp lực

Ngày 04-05-2020 Lượt xem 2774

Kết cấu thép về bồn áp lực

MỘT SỐ SẢN PHẨM BÌNH BỒN CHỨA CÔNG TY THAM GIA

Hệ thống ống bình bồn áp lực nhà máy APB Hà Nội

Chế tạo lắp đặt bồn chứa nhiên liệu cho nhà máy quặng Apatit – Đắc Nông

Hệ thống lò nung vôi –Thủy Nguyên Hải Phòng

Chế tạo lắp đặt bồn chứa nhiên liệu cho nhà máy Idemitsu-Đình Vũ