43 Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng +84912155139 ptho@dtmarinetek.com

Hệ thống đường ống công nghệ cho LPG- GAS

Ngày 04-05-2020 Lượt xem 2806

 Hệ thống đường ống công nghệ cho LPG- GAS

MỘT SỐ SẢN PHẨM ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ CHO LPG CÔNG TY THAM GIA

Chế tạo lắp đặt đường ống áp lực nạp LPG cho nhà máy LPG Petrolimex-Đình Vũ

Dự án bồn hình cầu chứa LPG cho Sài Gòn Petro, Petrolimex