Tổng quan về qui trình 5S

Ngày nay, khái niệm Chất lượng và Quản lý Chất lượng toàn diện không còn xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam. Muốn nâng cao khả năng cạnh trên thị trường mỗi doanh nghiệp chọn cho mình một hướng đi riêng trong kinh doanh cũng như trong cách thức quản lý

Tuy nhiên, dù doanh nghiệp có chọn cách thức kinh doanh nào, đầu tư loại thiết bị máy móc hay công nghệ nào đi nữa, con người cũng vẫn là yếu tố quyết định đem lại thành công cho doanh nghiệp.

Xuất phát từ triết lý con người là trung tâm của mọi sự phát triển, mô hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật Bản như một nền tảng để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng. 5S giúp tạo ra một môi trường sạch sẽ, tiện lợi cho tổ chức/doanh nghiệp và đem lại niềm tin cho khách hàng

5S là:

5S

Nghĩa

Yêu cầu

S1

Tiếng Nhật: Seirri

Tiếng Anh: Sort

Tiếng Việt: Gọn gàng

Tất cả  mọi thứ không cần thiết cho công việc thì không được để tại nơi làm việc.

 

S2

Tiếng Nhật: Seiton

Tiếng Anh: Stabilize

Tiếng Việt: Trật tự

Xác định vị trí và dán nhãn cho tất cả mọi thứ. Đặt mọi thứ đúng vị trí của nó.

 

S3

Tiếng Nhật: Seiso

Tiếng Anh:Shine

Tiếng Việt: Sạch sẽ

tất cả mọi thú tại vị trí làm việc phải được vệ sinh sạch sẽ.

S4

Tiếng Nhật: Seiketsu

Tiếng Anh:Standardize

Tiếng Việt: Tiêu chuẩn hóa

Văn bản hóa các vị trí đã được sắp sếp và thực hiện ở 3 tiêu chí trên như một tiêu chuẩn.

 

S5

Tiếng Nhật: Shisuke

Tiếng Anh: Sustain

Tiếng Việt: Duy trì

Tuân thủ các tiêu chuẩn đã được đưa ra.