Kinh nghiệm thực hiện 5S tại Đức Thịnh

Cũng như nhiều công ty khác, chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm là rất quan trọng, để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đức Thịnh đã xây dựng và duy trì tốt qui trình 5S Xây dựng & thực hiện hệ thống 5S tại công ty Đức Thịnh
 
1. Đào tạo nhận thức về 5S cho toàn bộ nhân viên: Công ty đã xây dựng kế hoạc đào tạo nhận thức về 5S cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, đặc biệt chú trọng đến những người công nhân làm việc trực tiếp dưới phân xưởng. Chương trình đào tạo được thiết kế phù hợp với trình độ người công nhân, đem đến cho người học sự quan tâm thông qua các trò chơi và các cuộc thảo luận nhóm. Cuối mỗi buổi đào tạo  đều có  bài test và phần thưởng cho những nhóm và học viên đạt điểm xuất sắc….Thông qua đó mỗi người công nhân đều có một khái niệm rõ ràng: 5S là gì và 5S mang lại lợi ích gì?
 
2.  Cơ cấu lại tổ chức: Tổ chức lại cơ cấu tổ chức rõ ràng, khoa học và đáp ứng được các yêu cầu công việc.
 
3.  Chia các nhóm chức năng:
 
4.  Xây dựng qui trình và hướng dẫn công việc để: Thông qua các hướng dẫn công việc:
 
Duy trì & Kiểm soát hệ thống 5S tại công ty Đức Thịnh
 
- Để duy trì và kiểm soát hệ thống sau khi đã xây dựng xong. Đây là việc rất quan trọng bởi nếu không thì mọi thành quả xây dựng sẽ bị mất đi từng ngày bởi ý thức của con người chưa cao.
 
- Nhiều biện pháp đã được đưa ra: Sau đây là 2 biện pháp chính mà công ty đã thực hiện và đã mang lại những thành công đáng kể.
 
Qui chế thưởng phạt:
 
Kiểm soát qui trình bằng bảng điểm