Nhà máy Cargill Hà Nam

Chủ đầu tư: Nhà máy Cargill Hà Nam

Tình trạng: Đã hoàn thành
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm này

Chi tiết sản phẩm