Nắp turon loại nổi

TYPE

Clear size A1xB1(mm)

Frame

AxB (mm)

H

(mm)

Wall cut

WbxWBxR(mm)

Material

Steel

Gasket

DT3550

350x500

480x630

75

385x535x212

CT3

Leogrene 

DT4060

400x600

530x730

75

435x635x212

Bulong: SU304

Tình trạng: Còn hàng trong kho
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm này

Chi tiết sản phẩm

TYPE

Clear size A1xB1(mm)

Frame

AxB (mm)

H

(mm)

Wall cut

WbxWBxR(mm)

Material

Steel

Gasket

DT3550

350x500

480x630

75

385x535x212

CT3

Leogrene 

DT4060

400x600

530x730

75

435x635x212

Bulong: SU304