Nắp hầm thoát hiểm kiểu vô lăng

TYPE

Clear size A1xB1(mm)

Frame

AxB (mm)

H

(mm)

Wall cut

WbxWBxR(mm)

Material

Steel

Gasket

DT6060

600x600

655x655

750

615x615x90

CT3

Leogrene

DT8080

800x800

855x855

750

815x815x90

DT5070

500x700

555x755

750

515x715x90

Tình trạng: Còn hàng trong kho
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm này

Chi tiết sản phẩm

TYPE

Clear size A1xB1(mm)

Frame

AxB (mm)

H

(mm)

Wall cut

WbxWBxR(mm)

Material

Steel

Gasket

DT6060

600x600

655x655

750

615x615x90

CT3

Leogrene

DT8080

800x800

855x855

750

815x815x90

DT5070

500x700

555x755

750

515x715x90