Nắp hầm hàng kiểu tai hồng

TYPE

Clear size

A1xB1

(mm)

Frame

AxB

(mm)

H

(mm)

Wall cut

WbxWBxR

(mm)

Material

Steel

Gasket

DT6060

600x600

655x655

750

615x615x90

CT3

Leogrene

DT8080

800x800

855x855

750

815x815x90

DT5070

500x700

555x755

750

515x715x90

 

Tình trạng: Còn hàng trong kho
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm này

Chi tiết sản phẩm

TYPE

Clear size

A1xB1

(mm)

Frame

AxB

(mm)

H

(mm)

Wall cut

WbxWBxR

(mm)

Material

Steel

Gasket

DT6060

600x600

655x655

750

615x615x90

CT3

Leogrene

DT8080

800x800

855x855

750

815x815x90

DT5070

500x700

555x755

750

515x715x90