Gạt nước li tâm phi 300

TYPE

Clear size A1xB1

(mm)

Frame

AxB

(mm)

H

(mm)

Wall cut

WbxWBxR

(mm)

Material

Steel

Gasket

DT6060

600x600

655x655

485

615x615-90

CT3

 Leogrene

DT8080

800x800

855x855

485

815x815-90

DT5070

500x700

555x755

485

515x715-90

Tình trạng: Còn hàng trong kho
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm này

Chi tiết sản phẩm

TYPE

Clear size A1xB1

(mm)

Frame

AxB

(mm)

H

(mm)

Wall cut

WbxWBxR

(mm)

Material

Steel

Gasket

DT6060

600x600

655x655

485

615x615-90

CT3

 Leogrene

DT8080

800x800

855x855

485

815x815-90

DT5070

500x700

555x755

485

515x715-90