Cửa tròn D300 - 3 lớp

TYPE

D(mm)

D1(mm)

Thin glass

T(mm)

Wd(mm)

METERIAL

Al

Glass

Gasket

DT250

250

402

10 - 14

298

AC7A-F

Toughned

glass

 Leogrene

DT300

300

450

10 - 14

348

DT350

350

500

10 - 14

398

Tình trạng: Còn hàng trong kho
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm này

Chi tiết sản phẩm

TYPE

D(mm)

D1(mm)

Thin glass

T(mm)

Wd(mm)

METERIAL

Al

Glass

Gasket

DT250

250

402

10 - 14

298

AC7A-F

Toughned

glass

 Leogrene

DT300

300

450

10 - 14

348

DT350

350

500

10 - 14

398