Cửa sổ mở lên

TYPE

Clear size B1xH1xR

(mm)

Frame

BxH

(mm)

Thin glass

T(mm)

Wall cut

WbxWhxR

Material

Al

Glass

Gasket

DT6070

600x700

x50(100)

714x814

10-14

329x529

x72(100)

A6061T6

Toughned

glass

 

 

Leogrene 

DT6080

600x800

x50(100)

7144x914

10-14

429x629

x72(100)

DT8010

800x1000

x50(100)

914x1014

10-14

529x729

x72(100)

Screw: Inox SU 304

 

Tình trạng: Còn hàng trong kho
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm này

Chi tiết sản phẩm

TYPE

Clear size B1xH1xR

(mm)

Frame

BxH

(mm)

Thin glass

T(mm)

Wall cut

WbxWhxR

Material

Al

Glass

Gasket

DT6070

600x700

x50(100)

714x814

10-14

329x529

x72(100)

A6061T6

Toughned

glass

 

 

Leogrene 

DT6080

600x800

x50(100)

7144x914

10-14

429x629

x72(100)

DT8010

800x1000

x50(100)

914x1014

10-14

529x729

x72(100)

Screw: Inox SU 304