Cửa nhôm kín nước mở cạnh

TYPE

Clear size B1xH1xR

(mm)

Frame

BxH

(mm)

Thin

glass

T(mm)

Wall cut

WbxWhxR

(mm)

Material

Al

Glass

Gasket

DT3050

300x500

x50(100)

414x614

10-14

350x550

x72(100)

A6061T6

Tuoghned glass

 

 

Leogrene

DT4060

400x600

x50(100)

514x714

10-14

450x650

x72(100)

DT5070

500x700

x50(100)

614x814

10-14

550x750

x72(100)

Screw: Inox SU 304

 

Tình trạng: Còn hàng trong kho
Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm này

Chi tiết sản phẩm

TYPE

Clear size B1xH1xR

(mm)

Frame

BxH

(mm)

Thin

glass

T(mm)

Wall cut

WbxWhxR

(mm)

Material

Al

Glass

Gasket

DT3050

300x500

x50(100)

414x614

10-14

350x550

x72(100)

A6061T6

Tuoghned glass

 

 

Leogrene

DT4060

400x600

x50(100)

514x714

10-14

450x650

x72(100)

DT5070

500x700

x50(100)

614x814

10-14

550x750

x72(100)

Screw: Inox SU 304